Aprilis.


885. Pirmais aprilis esot Jūdasa dzimšanas diena.
[Sal. pirmais augusts.]
/A. Bīlenšteina rokraksts no kādas eņģeļa Miķeļa grāmatas./

886. Pirmajā aprīlī ir Jūdass piedzimis.
/A. Aizsils, Lubāna./

887. Pirmais aprilis ir nelaimes diena: tad Jūdass pie-
dzimis. /K. Jansons, Plāņi./


888. Pirmā aprilī velns nomests no debesīm, tāpēc ir jā-
mānās. /P. Zeltiņa, Ikšķile./


889. 1. aprilis ir govsgana māņu diena.
/K. Jansons, Viļāni./


890. Kas pirmā aprilī pratis citus piemānīt, tam klājies
labi, bet piemānītiem tas bijis par sliktu.
/B. Eriņa, Latgale./


891. Kurš apriļa rītā ir piemirsis kādam aprili iedot,
tas ilgi vairs nedzīvos.
/V. Līcis, Līgatne./


892. Ko pirmā un trīsdesmitā aprilī pieviļ, to visu gadu
pievils. /K. Jansons, Plāņi./

893. Ja pirmā aprilī neviens nepiemāna, tad nav jābaidās
no krāpniekiem.
/M. Ķerzuma, Rīga./

894. Ja ko pieviļ 1. aprilī, to viļ visu gadu.
/E. Zirnītis, Lubāna./

895. Ka kas uz pyrmuo aprēļa ni vīnu naapmuonēj,
tod tys vysu godu klauseis muonus un taipat kuru
reizi pats byus apmuoneits.
/V. Podis, Rēzekne./


896. Pirmajā aprilī jāmāna tāpēc, lai visu gadu varētu
mānīt, un neviens nepieķertu pie meliem.
/A. Zālīte, Bērzpils./

897. Pirmajā aprilī mānās tādēļ, lai neviens pie meliem
nepieķertu un citus varētu vienmēr mānīt.
/L. Reiteris, Lubāna./

898. Pirmajā un trīsdesmitā aprīļos viļoties saka: " Kic,
kic, april!"
/K. Jansons, Plāņi./


899. Skaidras mēness naktis aprilī, kas arvien ir aukstas
ir kaitīgas neuzplaukušiem kokiem. Silts apriļa lie-
tus lej svētību. Slapjam aprilim seko sauss jūnijs.
/Latvis, 1932, 3094./


900. Kad aprilī ir draņķīgs laiks, tad ir auglīga vasara.
/P. Zeltiņa, Rīga./

901. Ja aprīlī silts, tad gaidāma kupla pļauja.
/A. Bērziņa, Aloja./

902. Ja aprilī līstot daudz lietus, tad gaidāma laba raža.
/M. Dundēns, Gatarta./


903. Kad apriļa mēnesī krīt sniegs, tad ir auglīgs gads.
/J. Andriņš, Taurkalne./


904. Ja 1. aprilī līst lietus, tad vasarā paredzamas me-
ža ogas. /A. Bērziņa, Aloja./

905. Ja aprilī laiks ir silts, maijā vēss un jūnijā
mitrs, tad augļi šai gadā būs labi.
/T. Ķenga, Jelgava./


906. Kad lietains aprilis, tad sauss maijs.
/Zemes Spēks, 1932. 25, 426./


907. Ja aprilis lietū mirkst, tad Jānis līgos izkaltis.
/A. Bērziņa, Aloja./

908. Ja apriļa mēnesis ir sauss, tad būs slikta raža.
/K. Meiers, Lubāna./


909. Kad aprilī pērkons rūc, tad naktīs salnu vairs nebūs.
/Zemes Spēks, 1932. 25, 426./


910. Ja aprilis vējains, tad Ziemas svētki paredzami
sniegaini. /A. Bērziņa, Aloja./

911. Aprilī nav jācērt malka, tad labi nedeg.
/A. Aizpurve, Lubāna./