AUKLAS.


I. Auklu vīšana.
II. Auklu braucīšana vakarā.
III. Sišana ar auklu.
IV. Auklu atraisīšana.