BĒRES.


I.Sagatavošanās.
II. Bēŗu dienas laiks.
III.Mājas svinības.
IV. Braukšana uz kapsētu.
V. Braukšana no kapsētas.
VI. Ēšana un dzeršana.
VII. Beigas.