CĀĻI.


I.Cāļu perināšana.
II. Cāļi sakarā ar vanagu, vārnu, žurku.
III. Cāļa gaļa.
IV. Cāļi kaŗa zīlēšanā.
V. Cāļi lietus zīlēšanā.
VI. Cāļi rudens zīlēšanā.