Dzeguze.


I. Izcelšanās un pārvēršanās par vēja vanagu.
II. Dzeguzes spļaudakas.
III. Dzeguzes asaras.
IV.Dzeguzes aizkūkošana.
V. Kūkošana uz nāvi un nelaimi.
VI. Dzeguzes apriebšana jeb precību zīlēšana.
VII. Dzeguze laika zīlēšanā.
VIII. Dzeguzes medīšana.
IX. Dzeguze sapnī.