ĒŠANA.


I. Kā jāēd.
II. Sekas no dažādu gaļas ēdienu lietošanas.
III. Otra apkosts kumoss.
IV. Ēdot iet vai nākt viesos.
V. Zīlē viesus.
VI. Zīlē preciniekus.
VII. Dažādi ticējumi.
VIII. Ēšana sapnī.