GAILIS.


I. Viņa īpašības.
II. Gailis, vakarā dziedādams, zīlē laiku.
III. Gailis, priekš pusnakts dziedādams,zīlē maldīšanos.
IV. Gailis, naktī dzie dādams, zīlē miršanu, arī dzimšanu.
V. Gailis dzied pēc pusdienas, laba zīme.
VI. Gailis dzied pie ķēķa.
VII. Gailis dziedādams zīlē nelaimi.
VIII. Gailēns aizdzied.
IX. Gailis ar salmu.
X. Gailis uz vienas kājas.
XI. Gailis dēj olu.
XII. Gailis redz velnu.
XIII. Gaiļi plēšas.
XIV. Gaiļa gaļa.
XV. Gailis sapnī.