BUILD40() ~4&)N(\USERS\ASPEKT\FRAZES\FRAZ-N4X(n1Z-Nmbakn*.prg7C:\USERS\GINTS\CAFELITE\cafelite.arj ~h&&\WINDOWSPEKT\FRAZES\FRAZ-Oc(..nieg.gifcn*.prg7C:\LAGRA\instrukc.zip,e:\tp\bin