GAVĒNIS.


I. Gavēņu nozīme cilvēku dzīvē.
II. Gavēni jādzīvo klusu un godīgi, nedrīkstkliegt, svilpot, mēdīties un citādi palaidņoties.
III. Gavēni negriež matus nedzen bārdu.
IV. Gavēnī nesukā galvu.
V. Gulēšanas noteikumi.
VI. Gavēnī nemēdz vēlēties, vērpt, aust, malt un maizes cept.
VII. Gavēņa sakars ar burvjiem, skauģiem, raganām, dravniekiem.
VIII. Gavēnī baidās no svešiem ļaudīm un svešām lietām.
IX. Gavēņa sakars ar zirgu.
X. Gavēņa sakars ar lopiem.
XI. Gavēņa sakars ar labību.
XII. Gavēņa sakars ar uguni.
XIII. Gavēņu sakars ar plinti.
XIV. Gavēņu sakars ar čūskām.
XV. Gavēņa sakars ar žurkām, zvirbuļiem un mušām.
XVI. Gavēņa sakars ar vanagu un vilku.