GOVS.


I. Govs īpašības.
II. Govs vārdi.
III. Govs sakari ar vistu.
IV. Govs sakari ar cielavu.
V. Govs sakari ar vistu.
VI. Govs sakari ar jostu
VII. Pirkšanu un pārdošanu.
VIII. Ganīšana un ēdināšana.
IX. Pie vērša.
X. Govs nāk slaucama.
XI. Slaukšana.
XII. Rudenī.
XIII. Noburšana un kaites.
XIV. Govs nākamības zīlēšanā.
XV. Govs laika zīlēšanā.
XVI. Govs svētkos.
XVII. Govs sapņos.