JĀŅA DIENA.


I. Jāņa dienas līgošana un pušķošana.
II. Jāņa dienas sakars ar sauli.
III. Jāņa dienas sakars ar skaistumu.
IV. Papardes ziedēšana un laimes meklēšana.
V. Jāņa dienas sakars ar aprakto naudu.
VI. Jāņa dienas sakars ar labību.
VII. Jāņa dienas sakars ar lopiem.
VIII. Jāņa dienas sakars ar zirgiem.
IX. Jāņa dienas sakars ar bitēm.
X. Jāņa dienas sakars ar mušām, dunduriem un odiem.
XI. Jāņu dienas sakars ar vilku, raganām un buršanu.
XII. Precību zīlēšana.
XIII. Jāņa dienas vispārīga nākamības zīlēšana.
XIV. Jāņa diena laika zīlēšanā.
XV. Jāņa dienas sakars ar dažādām zālēm un slimību dziedēšanu.
XVI. Dažādi brīnumi.