MATI.


I. Viņu īpašības.
II. Matu griešana.
III. Matu pīšana.
IV. Mati, nogriezti un izsukāti.
V. Matu mazgāšana.
VI. Zīlēšana un prātošana.
VII. Mati sapnī.