I. Mirstamā vieta un cisas.
II. Acu aiztaisīšana.
III. Mirona drēbes.
IV. Mirona mazgāšana.
V. Miroņa apģērbs.
VI. Velēšanās un mazgāšanās.
VII. Zīlēšana un prātošana.
VIII. Raudu atmiņas mūsu dienās.
IX. Mirons sapņos.