I. Rīkošanās ar pelniem.
II. Sakars ar kāpostiem.
III. Sakars ar kukaiņiem.
IV. Sakars ar lopiem un vistām.
V. Sakars ar labību un liniem.
VI. Sakars ar apiņiem.
VII. Sakars ar velēšanos.
VIII. Sakars ar vērpšanu.
IX. Sakars ar maizes cepšanu.
X. Sakars ar galvas sukāšanu.
XI. Laika zīlēšana.
XII. Precību zīlēšana.