I. Pērkons par dievību.
II. Pērkons atsvabina zemi no indes.
III. Pērkons zīlēšanā.
IV. P ērkons dziedēšanā.
V. Pērkona speršana.
VI. Pērkona lode.
VII. Kā jāsargās no pērkona.
VIII. Pērkona un zibens novēršana.
IX. Pērkons sapnī.