I. Pupas dēstīšana.
II. Pupas zīlēšanā.
III. Pupu ēšana.
IV. Pupas sakars ar sievieti.
V. Pupas sapnī.