I. Rokas spalvainas.
II. Rokas rievainas.
III. Rokas aukstas.
IV. Roku drebēšana.
V. Roka, smaga.
VI. Rokas niezēšana.
VII. Roku, kreiso, nevajagot dot.
VIII. Dažādi māņi.
Rokas sapnī.