I. Rudzu sēšana.
II. Rudzu ziedēšana.
III. Buršana un zīlēšana.
IV. Rudzu pļaušana.
V. Rudzu vešana un kulšana.
VI. Rudzi ārstniecībā.