I. Vālodzes īpašības.
II. Vālodzes dzeršana.
III. Vālodze laika zīlēšanā.
IV. Vispārīgā zīlēšana.