I. Garu dienas.
II. Veļu mielošana.
III. Dažāda zīlēšana un prātošana.