Latvijas kultūras pieminekļi


Nams Smilšu ielā 2,
Konstantīns Pēkšēns /1901.g./


Arheoloģijas pieminekļi
Arhitektūras pieminekļi
Mākslas pieminekļi
Parki

Kultūras pieminekļi ir kultūrvēsturiskā mantojuma daļa - kultūrvēsturiskās ainavas un atsevišķas teritorijas ( senkapi, kapsētas, parki, vēsturisko notikumu norises un ievērojamu personu darbības vietas), kā arī atsevišķi kapi, ēku grupas un atsevišķas ēkas, mākslas darbi, iekārtas un priekšmeti, kuriem ir vēsturiska, zinātniska, mākslinieciska vai citāda kultūras vērtība un kuru saglabāšana nākamajām paaudzēm atbilst Latvijas valsts un tautas, kā arī starptautiskajām interesēm.


ailab

Latviešu kultūra

© Unas Šneideres foto