Pētera baznīcaSkaistākais gotikas piemineklis Rīgā un viens no skaistākajiem visā Baltijā. Gotikai raksturīga tiekšanās uz augšu, uz debesīm, pēc kaut kā pārlaicīga, tā vairs nav romānikas stila smagnējā celtne, bet ir viegla un gracioza, ar plašumu un gaismu, tāpēc tai ir lieli logi ar smailarkām un krāšņām rozetēm.
13.gs. vieta, kur tagad atrodas Pētera baznīca, bija pilsētas centrālā daļa, ko Smilšu ceļš savienoja ar Rīgas ostu, netālu atradās arī pirmais tirgus.
Pētera baznīca pirmo reizi minēta 1209.g., sākotnēji tā ir tirgotāju baznīca, iespējams, arī sapulču zāle. 15.gs. celtne tika papildināta, uzceļot altāra daļu, pakāpeniski baznīcu pārveidojot par trīsjomu baziliku, uzmūrējot velves, kas ir lielākais mūra celtņu krāšņums.
Jau 15.gs. baznīcā bijušas ērģeles, rāte, Lielā ģilde, Mazā ģilde, daudzas amatu cunftes bija iekārtojušas savus altārus Pētera baznīcā, to kopējais skaits sasniedzis gandrīz trīs desmitus.
Gotikā liela uzmanība tika pievērsta torņu arhitektūrai. Pētera baznīcas torņa vēsture ir gana saistoša. Tā celtniecība tika aizsākta 1456.g., pabeidzot 1491.g. Tornis bija 136 m augsts, smailes galā bija lode, kas kalpoja par dokumentu krātuvīti, un gailis, kas Eiropas tradīcijās sastopams jau kopš viduslaikiem, kalpojot ne tikai par vējrādītāju.
1666.g. tornis sagāzās, pēc tam baznīcas atjaunošanas darbus vadīja Ruperts Bindenšū, kas pārbūvēja torni un izveidoja rietumu fasādi ar barokālajiem portāliem. Diemžēl 1721.g. agrā maija rītā baznīcā iespēris zibens, uguns aptvērusi visu ēku, ar Pētera I rīkojumu celtni sāka atjaunot (skat. D.Jancena litogrāfiju, iespiedis H. F. Hausvalds. 1835.g.). Līdz 1941.g. 29.jūnijā Pētera baznīca atkal tiek bojāta.
1954.g. aizsākās baznīcas konservācijas un restaurācijas darbi (arh. P.Saulītis, G.Zirnis), torņa atjaunošana notika 1968.-73.g. Tagad torņa augstums ir 121 m, līdz 72m augstumam var pacelties ar liftu un palūkoties uz Rīgas panorāmu no cita skatu punkta. 1972.g. no Armēnijas tika atvests un uzstādīts Pētera baznīcas pulkstenis, kas plkst. 9, 12, 15, 18, 21 atskaņo ierakstīto "Rīga dimd" melodiju un zvanu spēli.
Tagad Pēterbaznīca kalpo ne tikai par baznīcu, bet arī par izstāžu un koncertzāli.

ailab

Latviešu kultūra

© Everitas Milčonokas teksts
© Unas Šneideres foto