Kaķu namsNe visus namus Vecrīgā var iekļaut kādā no stiliem. Savdabīgs ir t.s. Kaķu nams. Runču astes uzslietas pret Rātsnamu, jo, stāsta, ka namīpašniekam bijušas dusmas pret rātskungu.

Arhitekta F.Šefela projektētā dzīvojamā ēka, celta 1909.g. jūgendstilā.Īpašnieks būvi ļoti steidzinājis, jo bijis sastrīdējies ar rāti. Mūrniekmeistars J.Ozoliņš atceras, ko stāstījis būvkalēju meistars P.Laumanis. Viņu bija nolīguši par 25 rbļ. gabalā uzlikt kaķus uz jumta. Otro kaķi licis vakarā, jo svētdienās nedrīkstēja strādāt (tad pat no jumta varējuši noraut), tāpēc arī katrs kaķis skatās uz savu pusi. Par kaķu kalēju varētu uzskatīt A.Bormani no mazās Ģildes. Lielā Ģilde ar kaķiem nav bijusi apmierināta, iesūdz namīpašnieku tiesā, jo kaķi saslējuši astes kā uz pašu nelabo. Prāvu pārtauc I Pasaules karš.

Kaķus no jauna vara izkala Ināra Gulbe un Vilnis Zibenis 1982.g.ailab

Latviešu kultūra

© Everitas Milčonokas teksts
© Unas Šneideres foto