Pētera I nams Vecrīgā


Krievu cars Pēteris I Rīgu apmeklējis vairākkārt, pirmo reizi tas bija 1691.g., kad viņu, pētām zviedru izveidoto pilsētas nocietinājumu sistēmu, gandrīz noķer un nošauj. Zināmā mērā viņam ir "zobs" uz šo pilsētu. Pētera I vadībā Ziemeļu karā par labu Krievijai tika atrisināts gadsimtiem aktuālais jautājums par virsroku Baltijas jūrā; 1710.g. Rīga un Vidzeme tika iekļauta Krievijas sastāvā. 1711.g. nov. Pēteris I kopā ar Katrīnu ierodas Rīga, kur viņam tiek uzdāvināts nams Palasta ielā.

Ielas nosaukums radies 18.gs., jo ēku, kas celta 17.gs.b. un ko pilsētas rāte ierādīja Pēterim I, sauca par palastu. No ielas nosaukuma vācu valodā (Palaisstrasse), pārveidojoties izrunai, radās senākais latviešu valodas nosaukums - Palejas iela, kas XX gs. 20.g. tika pārdēvēts par Palasta ielu.

Pēteris I bija iecerējis izveidot Gaisa dārzu, tika pat izrakstītas  30 kastaņas no Dancenbergas, bez tam cars aizsāka arī pilsētas dārzu ierīkošanu, iestādot liepu Ķeizardārzā. No Gaisa dārza gan nekas nav saglabājies, bet Pētera I namā Palasta ielā viesojās Anna Ivanovna, Katrīna II.

1785.g. šeit ierīkoja Tiesas namu, no 1805.g. - vācu komerskolu, bet  19.gs.b. tā kļuva par par privātmāju, pēc II pasaules kara te tika ierīkots Kara tribunāls.

Ar Pētera I vārdu Vecrīgā saistīta vēl viena ēka - ratnīca Palasta ielā, kas celta 17.gs.© Everitas Milčonokas teksts
© Unas Šneideres foto