Zviedru vārtiZviedru vārti ir vienīgie līdz mūsdienām saglabājušies Rīgas aizsargsistēmas vārti. 1698.g. tie tika izsisti, jo bija nepieciešamība pēc aizveramas caurbrauktuves. Zviedri 17.gs., starp citu, nocietinājumu apsardzē ieviesa stingru kārtību, organizējot karavīru patruļas un nakts sardzi.

Šie vārti savu nosaukumu ieguvuši par godu zviedru varonībai Ziemeļu kara laikā, kad tikai mēris un bads pieveicis neatlaidīgos Rīgas aizstāvjus. Pēteris I novērtēja zviedru varonību un nepieprasīja lielu kontribūciju no zaudētājiem, kā arī palaida zviedrus dzīvus.
Un tā no zviedru laikiem Rīgai palikuši Zviedru vārti.

Blakus Zviedru vārtiem namā iebūvēts arī viens no viduslaiku aizsardzības sistēmas torņiem - Jirgena tornis (pirmoreiz pieminēts ap 1350.g.).ailab

Latviešu kultūra

© Everitas Milčonokas teksts
© Unas Šneideres foto