Rīgas pils


Daugavmalā atrodas Rīgas pils, kas ilgus laikus bijusi laicīgās varas centrs. Stratēģiski ļoti nozīmīgā vietā 1330.g. Zobenbrāļu ordeņa mestrs Eberhards lika pamatus jaunajai pilij.

Izvēlētajā vietā pirms tam atradās pilsētas patversme nabagiem un nespējniekiem, bijušais sv.Gara konvents. Vēlāk to pārcēla uz Ekes konventu pretī sv.Jāņa baznīcai. Sv.Gara vārdā tiek nosaukts jaunās pils ZR tornis. Konventa tipa celtne ar kvadrātveida iekšējo pagalmu un torņiem stūros pamazām pārvērtās stiprā cietoksnī, ap pili izraka platu nocietinājumu grāvi. Turpmākajos gadsimtos ap pili par laicīgās varas nostiprināšanu ne tikai Rīgā risinājās sīvas cīņas.

Cīniņos ar pilsētniekiem 1484.g. ordenis palika bez pils, jo tā tika pilnībā nopostīta, betjau 1515.g. tās vietā tika uzcelta jauna. Pilij bija 3 stāvi: vienā apmetās garnizons, to izmantoja arī saimniecības vajadzībām, otrajā stāvā bija izkārtota plaša sapulču zāle, ēdamistaba un sv.Andreja kapela. Trešo stāvu izmantoja aizsardzības vajadzībām.

Pēc Livonijas ordeņa sabrukšanas, sākot ar 16.gs. 2.pusi, pils kļuva par poļu, tad zviedru rezidenci, kā arī viņu garnizonu apmetni. Zviedri 1682.g. piebūvēja garu arsenāla celtni, kas 1783.g. tika nojaukts, tā vietā uzceļot jaunu trīsstāvu korpusu, kam vēlāk tika piebūvēts arī ceturtais stāvs.Šajā korpusā atradās guberņas pārvalde. 19.gs. pilī tika izdarītas šādas tādas pārmaiņas, tika paplašināti logi, iekārtotas ķeizara telpas, gubernatora gals, ierīkota Baltā zāle. Pils laukums 19.gs., redzams H. F. Hausvalda 1829. g. iespiestajā litogrāfijā. Interesanti, ka te 1801.-1803.g. par ģenerālgubernatora kņaza Goļicina kancelejas sekretāru strādājis ievērojamais krievu fabulists I.Krilovs, te ballēs dejojusi Anna Kern, kurai izcilais krievu dzejnieks A.Puškins veltījis dzejoli: " Es atceros...".

Pēdējā pils pārbūve notika mūsu gadsimta 30.g. Pēc arhitekta E.Laubes projekta bēniņu stāvā tika izveidota t.s. Sarkanā zāle un uzbūvēts augsts tornis ar baroka elementiem. Vārti, interjers un mēbeles tika izveidoti pēc A.Cīruļa meta. Tā bija prezidenta pils, kur pēdējās dienas pavadīja arī Latvijas prezidents Kārlis Ulmanis.

Pēc padomju okupācijas pils ziemeļdaļā iekārtoja Pionieru pili (1941.g.), pēc II pasaules kara te tika ierīkoti muzeji - Latvijas Vēstures muzejs, J.Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzejs, kā arī Aizrobežu mākslas muzejs. Bijušo pils dārzu, kas izveidots 19.gs.s., izmantoja kā skulptūru dārzu.

Kopš 1993.g. nogales, kad aizsākās pils restaurācija, remontā un interjera izveidošanā 2 gadu laikā tika ieguldīti aptuveni 3.3 milj. latu. Pilī ir iekārtoti Valsts prezidenta apartamenti un reprezentācijas telpas. Atšķirībā no citām telpām Valsts prezidenta Gunta Ulmaņa kabinets iekārtots pēc trīsdesmito gadu analoga.ailab

Latviešu kultūra

© Everitas Milčonokas teksts
© Unas Šneideres foto