Kapu piemineklis J.Porukam1924.g. nodibinātā Poruka piemiņas komiteja, kas ierosināja Cēsīs, Laucienas kapos apbedīto dzejnieku pārvest uz Rīgu, Meža kapiem, nolēma uzstādīt vienlaikus arī kapa pieminekli dzejniekam. Šim nolūkam tiek piešķirti līdzekļi, kā arī vākti ziedojumi.

1924.g. Poruka piemiņas komiteja lūdz T.Zaļkalnu izstrādāt pieminekļa metu. Komiteju neapmierināja 1924.g. un 1925.g. izstrādātie T.Zaļkalna projekti, un 1928.g. tiek sarīkots konkurss ar tēlnieku A.Bijas, K.Baumaņa (Zemdegas), G.Šķiltera un T.Zeiferta piedalīšanos. T.Zaļkalns iegūst projekta realizācijas tiesības.

Autors tēlnieks Teodors Zaļkalns (1876-1972), 1899.g. beidzis Štiglica centrālo tehniskās zīmēšanas skolu Pēterburgā. Mācījies Parīzē pie tēlniekiem O.Rodēna, A.Burdela, E.Debuā. Izstādēs piedalās no 1903.g. No 1944.-1958.g. vadījis LMA Tēlniecības katedru, profesors.

Gaiši pelēkā somu granītā izkaltais piemineklis izgatavots 1930.g. Uz pamatnes kuba paceļas stāvošas sievietes figūra. Pamatnē iekalts teksts : JĀNIS PORUKS.ailab

Latviešu kultūra

Izmantoti Pieminekļu dokumentācijas centra materiāli.
© Everitas Milčonokas teksts
© Unas Šneideres foto