Latvju rakstu zīmes
Dieva zīme

Māras zīme

Māras līklocis

Māras krusts

Laimas zīme

Laimas slotiņa

Saules zīme

Mēness zīme

Zvaigzne

Svastika
Pērkons

Jumis

Zalktis

Ūsiņš
ailab

Latviešu kultūra