Operas apstādījumi


1881.g. apstādījumus ierīkoja pie tagadējā Operas nama. Kad tolaiku Vācu teātrī 1882.g. izcēlās ugunsgrēks, apstādījumi aizgāja bojā, bet līdz 1888.g. tos atjaunoja. Zemākajā terasē pie teātra izveidoja regulāru parteru, pieskaņojot apstādījumu kompozīciju ēkas arhitektūrai. Parterā no teātra puses varēja nokļūt par 4 akmens kāpnēm.
Partera vienā galā uz teātra simetrijas ass uzstādīja strūklaku-skulpturālu grupu cinka lējumā, autors - tēlnieks Folcs. Šī skulptūra vēl šodien noslēdz simetrisko apstādījumu daļu kanālmalas apstādījumos.

Tika izsludināts Operas tiltiņa konkurss, un priekšroka tika dota inžiniera I.Krapivjanska projektam. Autora vārds ir aizmirsts, bet palika toreizēja Politehniskā institūta profesora G.V.Timma vārds. Saskaņā ar testamentu atraitne E.fon Timma piešķīra ievērojamus līdzekļus tilta būvei. Tāpēc tiltiņš ieguva Timma tilta nosaukumu. 1900.g. atklāja tiltiņu, gadu vēlāk iestādīja kokus.

Tagad Operas tiltiņš ir atjaunots.


Nacionala opera (http://www.lmuza.lv/opera)


ailab

Latviešu kultūra

Izmantoti Pieminekļu dokumentācijas centra materiāli.
© Everitas Milčonokas teksts
© Unas Šneideres foto