ViesturdārzsVisvecākais Rīgas dārzs, ierīkots holandiešu stilā pēc cara Pētera Lielā pavēles 1711.g., toreizējā Gustava salā. Pats cars uzmetis dārza plānu.1712.g. pienākušas no Holandes izrakstītas liepas, tika ierīkoti dīķi gulbjiem. Dārzā savā laikā bijusi ķeizara vasarnīca, kurā parasti līdz 1867.g. pa vasarām dzīvojis Rīgas ģenerālgubernators. Tagad tur atrodas dārza mājiņa "pie aukstā pīpja". Sākot ar 1841.g. dārzs ir pilsētas īpašums.

Viesturdārzā atrodas arhitektoniski-skulpturāls ansamblis, veltīts Latvijas Dziesmusvētku simtgadei, uzstādīts 1973.g. Tēlnieks - Ļevs Bukovskis, arhitekts - Georgs Baumanis. Ansamblis sastāv no vertikāla laukakmens baseina galā un līkloču sienas baseina sānos. Katrā sienas plaknē pret baseinu ciļņi - komponistu portreti profilā - Alfrēds Kalniņš, Emīls Melngailis, Jāzeps Vītols, Jānis Cimze, Jurjānu Andrejs, Emīls Dārziņš un Pēteris Barisons.Izmantoti Pieminekļu dokumentācijas centra materiāli.
© Everitas Milčonokas teksts
© Unas Šneideres foto