Dzīvojamo ēku komplekss.

Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.   15. - 20. gs.
"Trīs brāļi"     M. Pils iela 17, 19, 21

../R02/a74.jpg ../R02/a76.jpg ../R02/a75.jpg ../R02/a78.jpg

Mazās Pils ielas 17. nams ir Rīgas vecākā saglabājusies dzīvojamā ēka. Tā būvēta 15. gadsimta beigās, kad Rīgai nodibinājās ciešas saites ar Nīderlandes tirgotājiem un pilsētas arhitektūrā sāka parādīties Nīderlandes arhitektūrai raksturīgās renesanses iezīmes. Blakus esošie (Mazajā Pils ielā 19 un 21) nami ir jaunāki. Visi kopā tie tiek saukti par "Trīs brāļiem" un pārstāv viduslaiku dzīvojamo ēku dažādas attīstības fāzes laikā, kad mājokļi tika būvēti uz šauriem zemes gabaliem. Vecākā nama priekšā vēl atstāts neliels laukumiņš lievenim ar akmens soliem un piedurvju akmeņiem. Abiem pārējiem šaurības dēļ tā vairs nav.

../VecR05/a07.jpg ../VecR07/a36.jpg ../VecR05/a06.jpg

Visbiežāk Rīgā sastopams ar noliktavu apvienots namu tips - apakšējā stāvā viena 3 - 4 metrus augsta dzīvojamā telpa, ko apsilda pagalma pusē ierīkots pavards, bet apgaismo logi no ielas. Griestu vidū ir lūkas, kuras ved uz bēniņiem. Pa lūkām ar jumta sijām piestiprinātu trīsi uzvilka un nolaida preces. Amatnieku mājām bija viens bēniņu stāvs, tirgotāju - vairāki, jo galvenā eksportprece bija lini un kaņepāji, kas aizņēma daudz vietas.

../VecR05/a05.jpg ../VecR05/a08.jpg ../VecR07/a34.jpg ../VecR05/a040.jpg ../VecR07/a35.jpg

../R01/a87.jpg ../VecR08/a42.jpg ../VecR08/a43.jpg ../VecR08/a44.jpg ../VecR08/a41.jpg ../VecR08/a36.jpg

"Trīs brāļu" pagalmi tagad ir apvienoti, tur sienā iemūrēti portāli no ēkām, kuru vairs nav, un skatāms arī skaists Rīgas ģerbonis no nodegušās Zilās gvardes ieroču noliktavas.


Projektu finansēja:
Rīgas domes
Kultūras pārvalde
Projektu realizēja:
LU MII
Mākslīgā intelekta laboratorija

Rīgas kultūras pieminekļi