Īres nams.

Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.   1908. g.
Alberta iela 11

../dig02/a30.jpg ../dig02/a29.jpg ../Jungs02/a12.jpg ../Jungs02/a14.jpg   ../Jungs02/a13.jpg

Rīgas kultūras pieminekļi