Īres nams.

Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.   1903. g.
Alberta iela 12

../R04/a58.jpg ../dig05/a22.jpg ../R04/a57.jpg ../R04/a56.jpg

 
../dig05/a17.jpg ../dig05/a18.jpg ../dig05/a20.jpg ../dig05/a23.jpg ../dig05/a24.jpg ../R04/a54.jpg

 
../dig05/a190.jpg ../dig05/a210.jpg


Rīgas kultūras pieminekļi