Īres nams.

Vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.   1904. g.
Alberta iela 13

../dig02/a28.jpg ../Jungs02/a06.jpg ../Jungs02/a39.jpg

../Jungs02/a03.jpg ../Jungs02/a04.jpg ../R01/a77.jpg ../Jungs02/a02.jpg ../Jungs02/a01.jpg

../Jungs02/a09.jpg ../Jungs02/a11.jpg ../Jungs02/a07.jpg ../Jungs02/a10.jpg ../Jungs02/a08.jpg

 

Rīgas kultūras pieminekļi