../dig02/a46.jpg

Īres nams.

Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.   1906. g.
Alberta iela 2a

../dig02/a45.jpg
../Jungs02/a24.jpg ../Jungs02/a21.jpg ../Jungs02/a20.jpg ../dig05/a01.jpg
../Jungs02/a23.jpg ../Jungs02/a22.jpg ../R04/a67.jpg ../R04/a68.jpg

 

Rīgas kultūras pieminekļi