Īres nams.

Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.   1904. g.
Alberta iela 4


 
../dig02/a39.jpg ../R04/a65.jpg ../R04/a61.jpg

 
../dig05/a02.jpg ../dig02/a41.jpg ../dig02/a42.jpg ../Jungs02/a18.jpg ../Jungs02/a17.jpg

 

Rīgas kultūras pieminekļi