Savrupmāja.

Vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.   1935. g.
Āraišu iela 28

 
../Teika/a34.jpg

 

Rīgas kultūras pieminekļi