Savrupmāja.

Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.   1935. g.
Ausmas iela 2


 
../Teika/a30.jpg

 

Rīgas kultūras pieminekļi