Benjamiņu nams.
Dzīvojamā ēka, tagad - sabiedriskā ēka.

Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.   1876. g.
Kr. Barona iela 12

../dig02/a22.jpg ../R03/a11.jpg ../berg/a25.jpg ../berg/a28.jpg ../berg/a22.jpg

 
../berg/a27.jpg ../berg/a24.jpg ../berg/a23.jpg ../berg/a21.jpg ../berg/a26.jpg

 

Rīgas kultūras pieminekļi