Dzīvojamā ēka.

Vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.   1910. g.
Blaumaņa iela 29


 
../R05/a73.jpg ../R05/a74.jpg

 
../R05/a75.jpg ../R05/a76.jpg

 

Rīgas kultūras pieminekļi