Dzīvojamās ēkas.

Vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.   1911. g.
A. Čaka iela 115


 

../caka/a17.jpg ../caka/a22.jpg

 

Rīgas kultūras pieminekļi