Dzīvojamā ēka.

Vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.   1911. g.
A. Čaka iela 117


 
../caka/a17.jpg ../caka/a23.jpg ../caka/a18.jpg

 
../caka/a21.jpg ../caka/a20.jpg ../caka/a19.jpg

 

Rīgas kultūras pieminekļi