../VecR02/a36.jpg

"Ekes cilnis".

Valsts nozīmes mākslas piemineklis.   1618. g.
Skārņu iela 22.


../VecR04/a19.jpg ../VecR04/a20.jpg ../VecR04/a18.jpg

Ekes konventa ēkas viskrāšņākais elements ir akmenī kalta piemiņas zīme ar cilni "Kristus un grēciniece" ar manierisma stilā veidotu apmali, kas darināta 1618. gadā (iespējams Nirnbergā). Ciļņa dinamiskā kompozīcija veidota smalkās plastiskās formās ar lielu profesionālu māku, liecinot, ka Rīgā parādījušies labākajās 17. gs. Eiropas mākslas tradīcijās ieturēti darbi. Izceļas arī ciļņa apmales augšdaļas un apakšdaļas noformējums.


Rīgas kultūras pieminekļi