../dig02/a50.jpg

Īres nams.

Vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.   1903. g.
Elizabetes iela 10a


../R01/a92.jpg ../Jungs01/a11.jpg ../Jungs01/a10.jpg ../Jungs01/a09.jpg


Rīgas kultūras pieminekļi