../dig02/a52.jpg

Īres nams.

Vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.   1903. g.
Elizabetes iela 10b


../R04/a59.jpg ../dig02/a51.jpg ../Jungs01/a07.jpg ../Jungs01/a06.jpg ../Jungs01/a05.jpg

 
../Jungs01/a04.jpg ../Jungs01/a03.jpg ../Jungs01/a02.jpg ../Jungs01/a01.jpg

 

Rīgas kultūras pieminekļi