Jēkaba kazarma
tagad - sabiedriska ēka

Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.   18. gs.
Torņa iela 4

../R02/a05.jpg ../R02/a02.jpg ../R02/a03.jpg

 
../R02/a08.jpg ../VecR07/a62.jpg ../VecR07/a60.jpg

Torņa ielas vienu pusi veido trīs vienādas ēkas, bijušās Jēkaba kazarmas, ko 18. gadsimtā uzcēla nocietinājumu vaļņa piekājē.


Rīgas kultūras pieminekļi