Dzīvojamā ēka.

Vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.   1901. g.
Kr. Barona iela 11 (Dzirnavu iela 74/76)


 
../R01/a89.jpg ../berg/a18.jpg ../berg/a17.jpg

 
../berg/a16.jpg ../berg/a15.jpg ../berg/a14.jpg

 
../berg/a13.jpg ../berg/a12.jpg ../berg/a11.jpg

 
../berg/a10.jpg ../berg/a09.jpg ../berg/a08.jpg

 

Rīgas kultūras pieminekļi