Dzīvojamo ēku komplekss, t.sk. Danneršterna nams.

Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.   14. - 18. gs.
Mārstaļu iela 19, 21, 23, 26


Mārstaļu iela 19
 
../R04/a48.jpg ../VecR01/a12.jpg ../VecR01/a05.jpg

 
Valsts nozīmes mākslas piemineklis.
Ciļņi fasādē.   18. gs. b.   Mārstaļu iela 19

../VecR04/a10.jpg ../VecR04/a12.jpg ../VecR04/a09.jpg

 

Rīgas kultūras pieminekļi