P. Stradiņa slimnīcas celtņu komplekss.

Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.   1910. g.
Pilsoņu iela 13

../R03/a94.jpg ../dig03/a37.jpg ../dig03/a31.jpg

 
../R03/a95.jpg ../dig03/a32.jpg

 
../dig03/a33.jpg ../dig03/a36.jpg ../R03/a96.jpg

Racionālisma virzienā iezīmējušās pārmaiņas sevišķi skaidri izpaudās kultūras un izglītības iestāžu arhitektūrā. Skolas, kuras Rīgā cēla 20. gs. sākumā pēc pilsētas arhitekta R. Šmēlinga projektiem, izceļas ar skaidri izstrādātu būvprogrammu un racionālu arhitektoniski telpisko risinājumu. To pašu var teikt arī par citām R. Šmēlinga šā laika celtnēm - 1908.-1912. gadā uzcelto pilsētas 2. slimnīcas kompleksu (tag. Republikāniskā P. Stradiņa klīniskā slimnīca) un Āgenskalna tirgus ēku (1914. g.). Raksturīgs ir šo būvju ārējais izskats, kurā sarkanais apdares ķieģelis mijkārtojas ar gaiša apmetuma laukumiem.


 

Rīgas kultūras pieminekļi