Sv. Pāvila luteriešu baznīca.

Vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.   1885. - 1887.
A. Deglava iela 1

../dig03/a73.jpg ../R04/a34.jpg ../caka/a32.jpg ../dig03/a74.jpg

 
../caka/a31.jpg ../caka/a34.jpg ../dig03/a75.jpg

Praksē, apbūvējot pilsētā jaunas teritorijas 19. gs. otrajā pusē, izmantoja lokālus atsevišķo rajonu apbūves projektus. Dažreiz šajos projektos izdevās radīt viengabalainu telpisko kompozīciju. Piemēram, 1883. gadā pilsētas būvvaldē tika izstrādāts veiksmīgs jaunceļamās Pāvila baznīcas rajona (tag. A. Deglava, Artilērijas un J. Asara ielas apkārtne) plānojuma un apbūves projekts. Pateicoties starveidīgajam ielu trasējumam un racionālam laukumu un sabiedrisko ēku izvietojumam, apbūves komplekss, kas te izveidojās, ieguva zināmu gleznieciskumu un telpisko izteiksmību.


Rīgas kultūras pieminekļi